Spillerutvikling


Med spillerutvikling skal vi tilrettelegge for gode utviklingsmuligheter for gutter og jenter som har ambisjoner og forutsetninger for å kunne satse på fotballen.

Innen spillerutvikling har vi som mål å:

·        Utvikle gode fotballspillere til egne A-lag

·        Tilby gode utviklingsmuligheter for de med ambisjoner og forutsetninger utover nivået til eget A-lag.

·        Rekruttere flere aktive spillere innen barne- og ungdomsfotballen

·        Beholde flest mulig aktive i Eiger FK over lengre tid

·        Skape trivsel og felleskap i miljøet rundt Eiger FK

 

Disse målene skal det jobbes for å nå gjennom:

·        ett bra og differensiert treningsopplegg for våre spillere og lag.

·        å ta individuelle hensyn i treningshverdagen – se den individuelle utøveren.

·        å skape gode hospiteringsordninger i egen klubb og eksternt.

·        å øke trenerkompetansen i egen klubb.

Differensiering

Differensiering må bli et nøkkelbegrep for å ivareta ulike forutsetninger, lyst og behov:

  • i forhold til mestring og utfordringer i treningshverdagen.
  • i forhold til ønske og lyst når det gjelder mengde aktivitet og trening.
  • i forhold til enkeltspilleres mengde og nivå på matchingen.

Det må tas hensyn til forutsetninger, ambisjoner, trivsel og tidsinvolvering i forhold til hvilket klubbmiljø som er optimalt (jamfør satelittavtale Bryne FK) og ut ifra spillerens eget stadiet i utviklingen. En må vurdere grunnlaget og muligheten for samarbeid og helhetlig tenkning innad i egen klubb og mellom samarbeidsklubber til det beste for utøveren.

Utgangspunktet for en fornuftig differensiering må bli å utfordre den enkelte utøvers kapasitet og mulige forutsetninger på en slik måte at ønsket utvikling finner sted. Det betyr at det er vesentlig med både en forståelse og en aksept for at mestringsfaktoren i forhold til mengde, kvalitet og krav kan og må differensieres i størst mulig grad ut ifra den enkeltes behov og forutsetning.

Individuelle hensyn

For spillere med spesielle forutsetninger og kvaliteter vil det legges opp til en viss grad av individuell oppfølging. Dette med bakgrunn i at de ofte må forholde seg til det som skjer på sone-, krets- og nasjonalt nivå, i tillegg til det som skjer i egen klubb. Vi skal forvalte en spillers potensial, ikke forbruke det samme potensialet!! Dette vil kunne innebære individuelle utviklingsplaner for enkelte utøvere.

Den som har oppfølgingsansvar (spillerutvikler/trenerkoordinator/lagstrener) må jobbe for å skape ett tett samarbeid mellom alle påvirkere – klubbtrenere, skolen og eventuelle krets/landslagstrenere. Jo bedre samkjørte en er med tanke på treningsinnhold, intensitet og mengde (trening og kamp), jo bedre forutsetninger er det for at spillers prestasjoner utvikles videre.

Hospitering

Hospiteringsordning internt/eksternt skal være et godt virkemiddel for å gi enkeltspiller(e) utfordringer på rett trenings- og kampsituasjon. For å få til et best mulig utbytte av dette, bør det være en aktiv oppfølging underveis og en tett dialog med spiller (og evnt foreldre) om opplevelser og erfaringer.

Trenerkompetanse

Økt trenerkompetanse vil skape bedre forutsetninger for god spillerutvikling. Gjennom å øke trenerkompetansen blant klubbens trenere, vil man øke forutsetningene for god ferdighetsutvikling blant klubbens spillere. Eiger FK skal jobbe for å øke trenerkompetansen gjennom:

·         å tilby trenerkurs i NFF regi

·         faglige trenerforum internt og eksternt

·         lokale trenerkurs i krets og klubbregi


Klubbens spillerutvikler:

Andrè Olsen er både spillerutvikler og FFO-leder og både æren og et stort ansvar for utviklingen av spillere. Når spillerne blir litt eldre er det tidligere a-lagstrener Jone Mathiesen som overtar mer av ansvaret. Han er også spillerutvikler og en svært viktig person inn mot denne delen av klubbens virksomhet. Til sammen mener vi at vi med disse er svært godt rustet til å skape nye a-lagsspillere og kanskje en og annen toppspiller!

I desember 2012 gjestet «Oslokaren» André Olsen Hålå og Eigerhuset da romjulsturneringen gikk av stabelen for nærmest fulle tribuner. Elleve måneder senere var det André som kalte inn til møte da komiteen for den samme turneringen anno 2013 hadde første samling.

Sommeren 2013 returnerte nemlig André Olsen til Egersund da han takket ja til en stilling som leder av Eigers AFO ordning i tillegg til en mindre administrativ stilling i klubben. Han hadde da bodd i Oslo siden 2006 og opparbeidet seg en imponerende cv innen fotball og idrett.

André kan nå bl.a. skilte med grunnfag, mellomfag med fotball - fordypning og hovedfag idrett. I tillegg har han grunnfag friluftsliv og idrett samt administrasjon og ledelse. Med andre ord, en kompetanse som passet som hånd i hanske med Eigers behov i AFO`en. 

Like imponerende er hans bakgrunn fra fotballen: 

Hovedtrener Gvarv G. 14 - 1, 

Hovedtrener Seljord A - Lag menn 4. div,

Hovedtrener Ready G. 16 Elite og G. 17 - Elite,

Hovedtrener Manglerud Star G - 19 Elite + Trenerkoordinator i Ungdomsavdelingen der. 

André har også vært hovedtrener på Grei Fotball Akademi,sportssjef Grei Fotball Akademi, spillerutvikler på Lyn Akademiet samt hovedtrener Lyn G. 13 Elite og G. 14 Elite. 

André tok også C - trenerkurs i NFF i 2004.

Selv var André en meget habil fotballspiller i yngre år og som 14 åring ble han kåret til årets spiller i ungdomsavdelingen i Eiger. Da utviklingen stoppet opp valgte han å ta en pause fra fotballen.

Før hjemkomsten bodde og jobbet han altså i Oslo der levebrødet var som gymlærer, engelsk - lærer, musikk - lærer og assistent i ungdoms - skolen på 8 - 10 trinn.

I Eigers AFO og senere FFO har André levert varene fra første dag med god struktur, spennende og varierte dager og med respekt for både barn og voksne. Påfunnene er mange og med et ønske om å aktivisere og være i aktivitet har Eigers AFO blitt nettopp det Eigers styre så for seg da de ga grønt lys for prosjektet. FFOen var bare en naturlig oppfølging og de desidert fleste ungene på Eigers fritidsordning har nå valgt FFO.

Han har et godt håndlag med unger, et rolig og behagelig vesen, samtidig som han kan sette grenser.

André har også sine klare tanker om treningsmetodikk og det å designe og gjennomføre gode økter, og han har også gitt sine bidrag på dette området blant Eigers forskjellige lag samt FFOen. 

André Olsen føler det var et godt valg å komme hjem til Eiger og han ser alltid frem til å komme seg i Hålå hver eneste dag. 

Eiger er hans barndomsklubb og han har masse gode minner fra sine første år i klubben. Det var mye av årsaken til at han valgte å returnere. 

Han er takknemlig for at Eiger gav ham sjansen. 

Eiger på sin side er svært fornøyd med å ha en slik kapasitet i egne rekker
Spillerutvikling – også et samarbeid mellom Eiger og Bryne.


Eigers samarbeid med Bryne når det gjelder spillerutvikling strekker seg tilbake til 2001 da Bryne startet sitt «prosjekt naboklubber». I dette konseptet samlet Bryne de mest fremtredende spillerne fra klubber i sitt nærområde på regelmessig basis. Fra Eiger var det flere spillere som fikk dette tilbudet.

I perioden etterpå var det ett forsøk på samarbeid mellom klubbene i Dalane når Team Dalane så dagens lys, og muligens var det Dalane klubbenes suksesstiltak som var inspirasjonen da Bryne selv startet Prima Jæren spillerutvikling i 2007. Dette tiltaket var mer profesjonelt og samlet spillere fra Brynes nærområde helt ned til Egersund for treninger hver fredag i Jærhallen. Eiger fikk med fem spillere den gang og foruten treningene var Eigerspillere representert på Brynelag i eliteturneringer både i inn og utland. Siden den gang har Eiger alltid hatt med sine mest fremtredende spillere i dette konseptet og fått både god oppfølging i treningssammenheng og opplevd kjekke, utfordrende turneringer. I 2009 endret opplegget navn til Jæder spillerutvikling uten at konseptet ble endret.

I 2010 inngikk i tillegg Eiger og Bryne et utvidet samarbeid som sørget for at enda flere spillere fikk tettere og bedre oppfølging. De aller beste trente hver fredag i Jærhallen som før, men nå ble det i tillegg treninger annenhver lørdag – vekselvis i Hålå og på Bryne for flere Eigertalenter. Spillere fra 12 til 16 er målgruppen og øktene samlet fra 10 til 18 spillere hver gang. 

Ved Andrè Olsens tilbakekomst til Eiger ble det etterhvert lagt til rette for Eigerakademi der Eiger er ansvarlige for opplegget. De fleste på akademiet er Eigerspillere, men også Bjerkreim, Sokndal og Hellvik er representert.

Samarbeidet med Bryne går imidlertid sin gang og man er nå tilbake til der man startet med samlinger hver fredag på Bryne under navnet Jæder Talent.EIGER FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger FotballKlubb

Logg inn