Sakliste og saksdokumenter til årsmøte for 2019

Sakliste og saksdokumenter til årsmøte for 2019
Det vises til innkallingen til årsmøte av 14. februar 2020.
Til: Medlemmer i Eiger Fotballklubb
Sted: Hålå
Dato og tidspunkt: Mandag 16. mars 2020, 18:00
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge møtedirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsordenen
8. Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag.
9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker
Sak 10.1 – Ny lovnorm for Eiger FK
Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke
11. Fastsette medlemskontingent for 2020
12. Vedta klubbens budsjett for 2020 og langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2025
13. Behandle klubbens organisasjonsplan
14. Valg
1. Styret: Styrets leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
2. Kontrollkomite: 1 medlem og 1 varamedlem
3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
4. Valgkomite: Leder for Valgkomiteen og 1 varamedlem
15. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap.

Vel møtt!
Styret i Eiger FK
 
Tilleggsinformasjon til sakslisten
Sak 8 – Behandle styrets årsberetning inkl. styrets økonomiske beretning, samt årsberetninger fra de ulike avdelinger/utvalg/lag
Se egne vedlegg for årsberetninger fra styret og de øvrige avdelinger/utvalg/lag
 
Sak 9 – Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
Årsregnskapet for 2019 som viser et overskudd 1.269.563 mot et budsjett på 774.000 blir lagt frem og presentert på årsmøtet. Medlemmer som ønsker å regnskapet elektronisk på mail i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Harald Leidland på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Kontrollkomiteens beretning og revisjonsberetningen vil også bli fremlagt og behandlet på årsmøtet.
 
Sak 10.1 – Behandle og vedta ny Lovnorm
Norges Idrettsforbund har vedtatt ny lovnorm for idrettslag gjeldende fra 1. januar 2020. Lovnormen er obligatorisk å overholde for alle idrettslag/-klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund. Styret ber årsmøtet vedta ny lovnorm.
Som et tilleggspunkt til den obligatoriske lovnormen, er § 26 tatt inn for å ha et offisielt dokument som innbefatter «Statutter for foreningsmerket i Eiger Fotballklubb». Innholdet i statuttene er i all hovedsak uendret fra tidligere, men er dog noe oppdatert i forhold til selve språkteksten.
Styret har for Gullmerket endret følgende avsnitt fra «Kandidater til merket må først og fremst finnes blant dem som har sølvmerket. Merket deles ut til medlemmer som har nedlagt et meget stort arbeide over lang tid, og som vil avslutte sin aktive tjeneste», til «Kandidaten til merket skal finnes blant medlemmer som allerede innehar sølvmerket. Gullmerket deles ut til medlemmer som har nedlagt et usedvanlig stort arbeid for klubben over svært lang tid».
 
Sak 10.2 – Utdeling av klubbens Sølvmerke
Styrets tildeling av klubbens Sølvmerke blir lest opp og redegjort for under selve møtet.
 
Sak 11 – Fastsette medlemskontingent for 2020
Styret ber årsmøte vedta følgende satser for medlemskontingent for 2020:
- Ball lek, 4 – 6 år 500,-
- Barn, 7 – 12 år 1.800,-
- Ungdom, 13 – 16 år 2.200,-
- Junior, 17 – 19 år 2.200,-
- Senior, Herrer A-lag 2.500,-
- Senior, Damer 2.200,-
- Senior, Herrer B-lag og C-lag 1.500,-
- HC-lag 500,-
- Styremedlem/Trener/Oppmann/Tillitsvalgt 200,-
- Familiemedlemskap 3.500,-
- Støttemedlem (ikke aktiv) 400,-
 
Sak 12 – Vedta klubbens budsjett for 2020, og langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2025
Se egne vedlegg for styrets forslag til budsjett for 2020 samt langtidsbudsjett for perioden 2021 - 2025.
Medlemmer som ønsker å motta detaljert budsjett pr. avdeling i forkant av selve årsmøtet kan kontakte styremedlem Harald Leidland på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
 
Sak 13 – Behandle klubbens organisasjonsplan
Både ny og gammel lovnorm for Eiger Fotballklubb fastslår at årsmøtet årlig skal behandle klubbens organisasjonsplan. En oppdatert organisasjonsplan dokumenterer og sikrer kontinuitet i klubbarbeidet og gjør det enklere for medlemmene å forstå hvordan klubben fungerer, herunder hvem som har ansvar for hva.
En organisasjonsplan bør derfor som et minimum inneholde et komplett organisasjonskart og en beskrivelse av oppgaver og ansvar som er knyttet til de viktigste oppgavene og funksjonene i klubben.
Styret ber Årsmøtet vedta at en oppdatert organisasjonsplan skal legges frem for årsmøtet i 2021.
 
Sak 14 - Valg
Valgkomiteen har for 2019 bestått av Jørn Tore Omdal (leder), Lillian Simons, Ørjan Vold og Marit Østebrød (vara).
Valgkomiteens innstilling for Styre og Kontrollkomite i 2020 er som følger:
- Leder velges enkeltvis.
- Øvrige styremedlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.
Styret
- Leder: Anders Midbrød, 2 år – velges av årsmøtet
- Nestleder: Jan Noralf Myklebust, 1 år – ikke på valg
- Styremedlem: Rune Zakariassen, 1 år – ikke på valg
- Styremedlem: Therese Skåra Helgesen, 1 år – ikke på valg
- Styremedlem: Kirsti Elin Løyning, 1 år – ikke på valg
- Styremedlem: Atle Tingbø, 2 år – velges av årsmøtet
- Styremedlem: Svein Andreassen, 2 år – velges av årsmøtet
- 1. Varamedlem: Harald Leidland, 1 år – velges av årsmøtet
- 2. Varamedlem: Lillian Simons, 1 år – velges av årsmøtet
Kontrollkomite
- Leder: Thorbjørn Brandsberg, 2 år – velges av årsmøtet
- Medlem: Toralf Torgersen, 1 år – ikke på valg
- Varamedlem: Leiv-Petter Skadberg, 1 år – velges av årsmøtet
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Styret ber årsmøtet gi fullmakt til styret å selv kunne utpeke representanter til ting og møter i de
organisasjonsledd klubben av representasjonsrett.
- -
Valgkomite
Styrets innstilling for medlemmer til valgkomiteen for 2020:
- Leder: Jørn Tore Omdal, 2 år – velges av årsmøtet
- Medlem: Ørjan Vold, 1 år – ikke på valg
- Medlem: Marit Østebrød, 1 år – velges av årsmøtet
- Varemedlem: Aud Iren Tollefsen, 1 år – velges av årsmøtet
 
Sak 15 – Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
Styret ber årsmøtet godkjenne at BDO AS gjenvelges som klubbens eksterne revisor for regnskapsåret 2020.
  • Opprettet .
  • Treff: 251

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn