Dyrere å være Eiger i 2020

Neste helg avvikles kretstinget på Scandic Stavanger Airport. Blant forslagene til endringer finner vi blant annet forslag om nivåinndeling i barnefotballen. Videre er det kommet forslag til endring av seriestrukturen for 4.divisjon der man - om det vedtas - ønsker en ytterligere spissing av nivået og en omlegging fra dagens to 4 divisjonspuljer til en. Sesongen 2020 vil i så fall danne grunnlag for hvem som blir værende i 4 og hvem som må ta den tunge veien ned. Puljevinneren rykker opp, mens lag fra 2-7 plass blir værende og lag fra 8-14 plass rykker ned. Diskusjonene rundt dette går sin gang på de ulike sosiale medier. I kretsstyrets forslag står det noe om både fordeler og ulemper;

FORDELER: NFF Rogaland mener argumentene for en eventuell serieomlegging først og fremst dreier seg om sportslig nivå, interessante kamper og økt interesse fra publikum og sponsorer.
 
Sportslig nivå: Det vil bli en vesentlig spissing av 4. divisjon, noe som vil bidra til færre ujevne kamper, flere sportslig interessante kamper, som igjen gir opprykkslagene en bedre forberedelse til det sportslige nivået som venter hver uke i Norsk Tipping-ligaen. NFF Rogaland ser at det er et stort spenn i dagens 4. divisjon mellom de lagene som trener veldig mye med tanke på å rykke opp, og de lagene som er med for det sosiale.
 
Økt interesse: Omlegging til én 4. divisjonsavdeling, med den sportslige veksten det vil føre til, gir Rogaland også en avdeling der det er grunn til å tro blir spennende og attraktiv, spesielt rundt de to opprykksplassene. Dette tror NFF Rogaland vil skape potensial for mye publikum, samt større interesse fra sponsorer og media.
 
Sponsornavn: En eventuell ny 4. divisjon vil også være enklere å selge liganavnet på. Dette kan bringe inn penger til NFF Rogaland, som kretsen igjen vil bruke på aktivitet ute i klubbene. 
 
Bedre 5. divisjon: Omlegging til to 5. divisjonsavdelinger vil gjøre også denne divisjonen mer attraktiv for sponsorer og media. NFF Rogaland har registrert en enorm økning i direktesendte fotballkamper fra dagens 4. divisjon i ulike lokalaviser både i nord- og sørfylket, og forventer at denne interessen i framtiden vil gjelde lag både i 4.- og 5. divisjon dersom det foretas en omlegging.
 
Små endringer i 6.- og 7. divisjon: Med unntak av omleggingsåret 2020, vil ikke en ny seriestruktur få store konsekvenser for lagene i 6.- og 7. divisjon. Her vil det både være rom for rene kompislag, samt for de ambisiøse klubbene som ønsker å spille seg oppover i divisjonssystemet.

ULEMPER: Reisebelastning: Med to 4. divisjonsavdelinger som i dag, er lagene fordelt ut fra geografi. Med en 4.divisjonsavdeling vil det på det verste være tre timer reise hver vei i Rogaland. En halvering av lagene fra Nord-Rogaland vil også føre til betydelig flere bortekamper i sørfylket for lagene fra nord, noe som påvirker både spillernes mulighet for deltakelse samt klubbenes økonomi.
 
Klubbytte: NFF Rogaland ser med bekymring på de hyppige klubbskiftene for spesielt unge gutter som blir hentet eller forsøkt hentet ut av sine nærmiljøer, for å spille for andre breddeklubber. NFF Rogaland mener dette kan være en uheldig utvikling som kan skade flere klubbmiljø når de mister mange spillere. Det er en viss bekymring for at økt sportslig nivå, og økt attraktivitet, i en eventuell ny 4. divisjon kan øke antallet spilleroverganger med de konsekvenser det medfører. 
 
Unge spillere: Med færre lag fra nord-fylket i en ny 4. divisjon, vil unge spillere fra NordRogaland få sine muligheter for å spille 4. divisjon bli svekket. Videre kan konsekvensen bli den samme nedover i divisjonssystemet da desto lavere nivå spillerne spiller på, kan det skape lavere stolthet og motivasjon for å spille for klubbens A-lag, samtidig som spillerne kan møte mindre forståelse hos familie og arbeidsgiver for å prioritere fotball på dette nivået.
 
Klubbenes status: Selv om nivået i en eventuell ny 5. divisjon fremdeles vil være relativt høyt, særlig sammenliknet med sesongene forut for 2017, kan klubbene på dette nivået miste noe status både blant spillere, supportere og sponsorer. Å spille i dagens 4. divisjon kan, spesielt av utenforstående, oppfattes som mer attraktivt enn å spille i en eventuell ny 5. divisjon og da kan en omlegging få økonomiske konsekvenser, samt skape ulikheter.
 
 
Videre skal kretsstyrets forslag til kretskontingent og kampavgift, lagsavgift, spillerutviklingsavgift og dommerutdanningsavgift for 2020 behandles. I følge sakspapirene vil klubbene måtte betale mellom 10 og 20000 mer i slike avgifter i år enn i fjor. Vi har ikke tatt regnestykket for hele klubben, kun for lagene som sorterer under senioravdelingen i Eiger og kommer dermed frem til følgende:
 
  2019 2020
A-lag 3300 4300
B-lag 2800 3650
C-lag 2700 3550
Damelag 2500 3250
HC-lag 500 500
Jr.lag 1500 1800
     
Totalt 13300 17050
 
 I tillegg til dette har det kommet signaler om vesentlig forhøyet forsikringssatser i 2020.
 
Se dokumentene til kretstinget her
  • Opprettet .
  • Treff: 362

Eiger FK

  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Daglig Leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  • Sportslig leder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss

Utviklet av Trønder Data - Alle rettigheter reservert 2019 © Eiger Fotball Klubb - Logg inn