Bånn gass i Hålå

Arbeidet på tomta som etter hvert skal huse Norrøn hallen har pågått med stor intensitet den siste tiden. Utfordringer med fjellsikring har medført at man er noe etter skjema. Om en drøy uke starter imidlertid arbeidet med grunnen når gjengen som skal lage fundament og gulv inntar tomta.


Parallelt med hallarbeidet pågår også en stor jobb for å lage gang- og sykkelstien som skal ligge ved siden av veien og gå gjennom "Hålå-tunet" ved siden av Eigerhuset før den koples på eksisterende sti i Leidlandshagen. I forbindelse med denne jobben skal det også legges ny vannledning i sykkelstien til Leidlandshagen.

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss