Eiger vant i lagmannsretten

Gulating lagmannsrett stadfestet i dag dommen fra tingretten som gav Eiger medhold i at klubben kunne avvikle Midtpunkt Eigerøy prosjektet uten noen form for kompensasjon til Globe Group. Anken til Globe ble dermed forkastet. I domsslutningen heter det: 

1. Anken forkastes
2. Globe Group ApS dømmes til å betale sakskostnader for tingretten med kr. 342.850 til Eiger Fotballklubb innen 2 uker fra dommens forkynnelse
3. Globe Group ApS dømmes til å betale sakskostnader for lagmannsretten med kr. 321.500 til Eiger Fotballklubb innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
Dommen var enstemmig.
 
Eigers tidligere styreder Kjell Garpestad jr. har på mange måter båret denne saken for klubben på sine skuldre. Han syns det er en stor lettelse å være ferdig med saken. Utfallet hadde han ventet, "men før dommen er avsagt vet man jo aldri". Han vil samtidig rette en stor takk til Eigers advokat Per Bergstad som han mener har gjort en fremragende jobb for å få frem saken slik den var. Både forarbeidet og ikke minst Bergstads opptreden i retten, syns Garpestad var fantastisk.
I følge Dalane Tidende kan dommen bli anket. Per Bergstads kommentar til det er at "dommen har ingen sider, rettslig og/eller prinsipielt, som gjør at det er realisme i en ny runde i Høyesterett. Siste ord er nok sagt."
 
Det er gode nyheter for klubben sier nåværende styreleder Tore Tollefsen. "Nå har Midtpunkt Eigerøy saken vært agenda på omtrent hvert eneste styremøte siden prosjektet ble vedtatt lagt på is i 2014. I dag er en gledens dag for klubben. Nå kan vi endelig konsentrere oss om det vi skal og kan - legge til rette for mange kjekke fotballøyeblikk for de som spiller fotball i Hålå. Dette uten at mørke "million-skyer" truer i horisonten....."
toString(); data-href="" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"> Del

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss