Eiger vant 10 000!

Eigers barne- og ungdomsavdeling gikk til topps i Eikunda Amfis "Oskar og Amfelia prisen" - en konkurranse om å vinne 10 000 kr, i en seanse på Eikunda lørdag. I konkurranse med Egersund Turnforening, Frelsesarmeens småspeidere, Eigersund og Husabø skolekorps og Egersund Soul Children fikk Eiger flest stemmer. Det ble avgitt nesten 1500 stemmer i konkurransen.

Amfelia og Oskar-prisen deles ut av Amfi for å gi tilbake til nærmiljøet, og støtte opp under arbeidet med å skape gode opplevelser for barn og unge. En av lederne i barneavdelingen, Anders Midbrød tok i mot prisen på vegne av Eiger. Han sier at premien trolig skal brukes til å etablere et nytt tilbud i klubben. Gjøran Sørli skal starte opp et nytt prosjekt rettet mot "motorisk trening" og premiebeløpet vil bli brukt til å kjøpe inn nødvendig utstyr.

Vi takker Eikunda Amfi for gaven og retter også en stor takk til alle som har stemt på oss!

Vi kommer tilbake med en sak om det nye tilbudet om ikke alt for lenge.

Scenen er revet

Drøye 36 år etter at den stod klar, ble i dag scenen i Hålå revet for å gi plass til Eigers nye fotballhall. Scenen var den første bygningen som stod klar i Hålå og ble oppført for å kunne arrangere dansetilstelninger og dermed gi klubben inntekter til å blant annet reise Eigerhuset. Underveis i byggingen av Eigerhuset ble også scenen brukt som blant annet pauserom. De senere årene har den blitt brukt til lager.

 

Den første dansen ble avholdt fredag 28 mai 1982 og på scenen stod "Jonas Fjeld Band" og "Brede seil". Denne dansen gav lite avkastning da bare rundt 400 betalende innfant seg på distriktets nye dansearena. Noe av årsaken skyldes nok at det var fredag og det faktum at Eiger måtte avslutte arrangementet allerede kl.2300. Men allerede senere samme sommer skulle imidlertid dansene bli mer suksessfulle og i noen år fremover gav disse et godt tilskudd til klubbkassen.

Scenen var 60 m2 stor og kostet 150 000 kroner å oppføre, inkludert tilhørende fasiliteter. Det tilsvarer over 430 000 kroner i dagens verdi. I god dugnadsånd ble den oppført på en og en halv måned.

Scenen i et bilde fra 1983

 

Januar - 2018

Arbeidet er i gang!

Tidlig i morges rullet det inn to gravemaskiner av beste merke fra B&G i nordenden av Eigerhuset. I løpet av dagen ble store mengder stein, pukk og mold flyttet på av B&Gs dyktige førere som tar sikte på å "dra ned" en god del av massene før lastebiler kommer for å kjøre det bort. Tempoet på framdriften avhenger etter hvert blant annet så vel grunnforholdene som av hvor store dynamittsalver som kan sprenges om gangen. Hensynet til både Eigerhuset, husene i Leidlandshagen og banene tilsier at salvene må være "tilpasset".

Kjell Garpestad jr. tok første spadestikk

Det mer formelle "første spadestikk" var det Eigers tidligere styreleder Kjell Garpestad jr. som foretok. Med rutinert hånd manøvrerte den tidligere gravemaskinføreren grabben. Garpestad er en sentral brikke i det videre arbeidet med hallen som jo som kjent har fått navnet Norrøn-hallen. Sentral er også æresmedlem Pete Seglem som også var tilstede på begivenheten i Hålå mandag. Det er i disse dager 40 år siden Seglem nærmest ble headhuntet til klubben av "Eigers far" Edmund Leidland. Oppgaven han fikk tildelt var å sørge for at Eiger fikk et sted å holde til. Pete Seglem trodde han var ferdig med prosjekter i Eiger regi da tribunen ved Bøgh Hafsø-banen var ferdig på siste halvdel av 90-tallet. Han lot seg imidlertid overtale til å være med å bidra igjen, noe daglig leder Thor Jostein Dyrnes er glad for. "Det er både inspirerende og lærerikt å jobbe med Pete", sier Eigers daglige leder.

I følge Thor Jostein Dyrnes håper man å ha klar hallen til neste høst på denne tiden. 

At arbeidet med Norrøn-hallen endelig er i gang ble også markert da alle lagene inntok Hålå mandag ettermiddag. Gratis pølser ble utdelt til alle som ville ha og Marit Andreassen i kiosken anslo at rundt 200 pølser ble fortært.

200 pølser ble delt ut fra kiosken.

Oppstart mandag!

Mandag er det endelig klar for start i arbeidet med Norrøn-hallen, Eigers nye storstue. B&G fyller sin første grabb rundt kl.1200 og etter hvert skal store masser fjernes for å gjøre klar til den etterlengtede hallen.
På kvelden blir det gratis pølser å få i kiosken, for å markere at vi nå er i gang for fullt.
 
I forbindelse med arbeidet må det i større grad påregnes parkering nede ved grusbanen på Eigerøy skole.

Oppstarten blir neste mandag

Før helgen fikk Eigers daglige leder Thor Jostein Dyrnes ny dato for oppstart av gravearbeidet i forbindelse med den nye hallen som har fått navnet Norrøna-hallen. B&G (Bertelsen & Garpestad) ruller inn med maskinene mandag 17 september. Opprinnelig var håpet å kunne starte allerede kommende uke, men en kombinasjon av lite antall disponibel maskinpark, samt en ansatt-reise i B&G, gjorde at man valgte å vente til den 17. 

Dyrnes planlegger en noe høytidelig oppstart og lover å markere begivenheten skikkelig. Følg med på eigerfk.no for nærmere info om dette!

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss