Hjemmetap for Eiger 3

Eiger 3 tapte lokaloppgjøret mot Bjerkreim med 1-3 i Hålå lørdag. Under fine spilleforhold var det gjestene som var mest effektive i en kamp som ellers var relativt sjanserik. Et par grove forsvarsfeil var imidlertid hele forskjellen på lagene. 0-1 var en gavepakke fra Eigers forsvar til Bjerkreim…


Et resultat på snaue 777 000 var tallet de drøyt 30 fremmøtte fikk presentert da Eigers årsmøte for 2017 ble avholdt i kafeen i Hålå torsdag. Møtet som på rutinert og humørfylt vis ble ledet av æresmedlem Pete Seglem, var unnagjort på drøye 2 timer. De ulike avdelingenes årsrapporter ble relativt kjapt gjennomgått.
Mange var møtt frem med forventning om en mer omfattende presentasjon av fremdriftsplanen for Eigers nye fotballhall, men sykdomsforfall fra daglig leder Thor Jostein Dyrnes gjorde at det kun ble en kort redegjørelse fra styreleder Kjell Garpestad. Han kunne imidlertid fortelle at arbeidet pågår for fullt, en byggekomite er i sving og det ser også ut til at man får på plass flere fasiliteter i nybygget enn man la til grunn da hallen ble vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet i januar. Garpestad som selv er en del av byggekomiteen, trodde man ville kunne begynne sprengning og graving i løpet av våren. Før dette vil man imidlertid sprenge bort en del av fjellet i sørenden av Dalane Energi banen, kunne han også opplyse årsmøtet om.
Styrets forslag om endring i medlemskontingenten ble klubbet igjennom uten kommentarer.
De nye satsene blir som følger:

2018   2016-2017  
GRUPPE BELØP GRUPPE BELØP
Støttemedlem 400 Støttemedl. / HC 400
Dommere 500 Familie 2700
HC 500 0-6 år 500
Eiger 3 750 7-12 år 1250
Familie 3000 13-16 år 1650
0-5 år 500 17 år og eldre 1850
6-12 år 1500    
13-16 år 1900    
17 år og eldre 2000    


Johnny Brekke, Irene Skadberg og Kjell Garpestad fikk alle blomster og en stor takk for innsatsen av nestleder Jens Skåra.
(Atle Torstensen, Ole-Martin Solli og Thorbjørn Brandsberg som også gikk ut av styret vil få denne oppmerksomheten ved en senere anledning)

Det avtroppende styret fikk skryt for det gode økonomiske resultatet og etter valgkomiteens innstilling ble følgende nytt styre valgt:

Leder: Tore Tollefsen (ny) valgt for 2 år
Nestleder: Jens Skåra (ikke på valg) 1 år
Styremedlem: Hilde L. Løyning (ikke på valg) 1 år
Styremedlem: Jørgen Larshus (ny - erstatter Ole-Martin Solli som gikk ut av styret halvveis i 2-års perioden) 1 år
Styremedlem: Aud Iren Tollefsen (ny) 2 år
Styremedlem: Harald Leidland (ny) 2 år
Styremedlem: Jan-Tore Hovland (ny) 2 år

Varamedlem: John Arne Håland (ny) 1 år
Varamedlem: Åshild H. Tollefsen 1 år

Kontrollkomiteen: Leiv Petter Skadberg 2 år
Kontrollkomiteen: Toralf Torgersen 1 år

Valgkomiteen: Jørn Tore Omdal (leder)
Valgkomiteen: Ivar Urdal
Valgkomiteen: Jan Noralf Myklebust
Valgkomiteen fikk mandat fra årsmøtet til å selv velge en varamann/kvinne

Tore Tollefsen ble altså valgt som styreleder Kjell Garpestads etterfølger. Tore har en lang fartstid både som spiller, trener, ressursperson og som leder av barneavdelingen bak seg. Han takket det avtroppende styret for innsatsen og sa han så frem til å komme i gang.Møteleder og æresmedlem Pete Seglem og valgkomiteens Jan Noralf Myklebust ble også takket for innsatsen med blomster
toString(); data-href="" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"> Del

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss