Endelig smeller det i Hålå

Arbeidet med å klargjøre til Eigerøy skoles inntog i Hålå er nå i full gang. Denne uka ble det sprengt bort en knaus for å gjøre området større. I tillegg skal området som har vært parkeringsplass jevnes ut og asfalteres. Tegningen for modulbyggene (nederst på siden) som skal stå i omtrent 2,5 år er slikt det er tiltenkt å bli.

Fortsetter med Umbro

Eiger og Scantrade fornyet i sist uke avtalen som innebærer at Eiger fortsetter med Umbro og bruker Intersport Sporty AS i Lerviken som leverandør av klubbens kleskolleksjon. Den nåværende avtalen går ut i år og Eiger er svært godt fornøyd med at den videreføres. Som sist gang var det Kjell Garpestad jr som representerte Eiger i forhandlingene der Scantrade var representert med Erik Løyning som har Region Sør-Vestlandet som hovedområde.

Daglig leder Thor Jostein Dyrnes ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Scantrade og Intersport og er veldig godt fornøyd med at denne avtalen ble landet! Alle klubbens medlemmer handler som før på Intersport der hele klubbens kleskolleksjon blir å finne.

Strålende fotballskole i godt fotballvær

En svært inspirert Owe Salvesen ledet an da dag en av fotballskolen gikk av stabelen lørdag. Sammen med Eigers egne Jarle Gløpstad, Jarl Andre Aaserud, Frode Vinningland, Matias L. Løyning, Andrè Olsen og nærmere 60 motiverte fotballspillere, ble det en kjempedag på treningsfeltet i Hålå. Salvesens Ajax inspirerte øvelser var for flere av deltakerne et nytt bekjentskap, men etter både innsats og humør å dømme var trivsel og læring på topp.

Skolen som varte fra 1000-1500 hadde økter på 20 minutt der spillerne rullerte innom 5 stasjoner. Etter lunsj med god og sunn mat kortet Salvesen og resten av trenerne ned øktene til 15 minutt før rullering. Dagen ble avsluttet med konkurranser med innlagte premier

Andrè Olsen mener Owe Salvesens skole definitivt er blant de beste fotballskoler Eiger har hatt i hans tid i klubben.
 
I morgen er det ny dag og nye øvelser. Både voksne og barn gleder seg til det. Owe Salvesen selv var imponert av nivå og viljen til å lære. Han mente også at alle påmeldte var tilstede for å lære - ikke fordi foreldrene trengte barnepass. Da blir også nivået så bra som det ble.
 
Andrè Olsen håper Owe Salvesen vil kjøre sin Ajax-inspirerte fotballskole årlig i Hålå. 

Sommer AFO`en fullbooket!

Sommer AFO`en er nå fullbooket og Andrè Olsen og hans medhjelpere er nå i full gang med planleggingen av det som pleier å være to usedvanlig kjekke uker. De forrige årene har været vært stort sett fantastisk og man håper det blir fasiten også i år. Maks 20 unger hver uke var det plass til, men Olsen og gjengen har funnet plass til 21 i uke 26 og 20 i uke 27.

Tradisjonen tro legges det opp til kjekke turer rundt omkring i distriktet med mulighet for bowling, besøk på brannstasjon eller politi hvis været svikter.

Midtpunkt Eigerøy-saken anket!

Tirsdag kom beskjeden om at Midtpunkt Eigerøy saken der Gulating lagmannsrett 2.mai frikjente Eiger for alle krav fremmet av Globe Group og samtidig idømte Globe Group sakskostnader for tingretten med kr 342.850 samt sakskostnader for lagmannsretten med kr 321.500, vil bli anket til høyesterett. I begrunnelsen heter det at "Anken grunnes både i feil rettsanvendelse og feil bevisbedømmelse. I tillegg anføres det at det foreligger mangelfulle domsgrunner, da sentrale faktiske forhold ikke er drøftet eller vurdert av lagmannsretten. Dette har hver for seg og samlet sett ledet til at lagmannsrettens dom må settes til side fullt ut, eller oppheves."

Eigers advokat Per Bergstad har følgende vurdering av Globe Groups anke:

"Min korte kommmentar er at jeg etter å ha lest anken ikke kan se at det er noe ved den som gjør at Høyesterett vil akseptere en ny ankerunde. Saken reiser ingen prinsipielle problemstillinger som har betydning ut over denne saken.
Anken er i stor grad en anke over bevisbedømmelsen som lagmannsretten har foretatt og det er neppe godt nok til at den slipper gjennom Høyesteretts silingssystem.
Vi vil i tilsvaret som skal sendes utdype dette nærmere.
Skulle den likevel slippe inn er jeg fortsatt av den oppfatning at Eiger FK har en svært god sak."

Eigers styreleder Tore Tollefsen beklager at dommen er anket og hadde trodd at endelig punktum i saken var satt. Han tror at i løpet av 2-3 uker vil det trolig bli klart om anken blir tatt til følge eller ei.

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss