Varm Masiv Cup på Ålgård

I løpet av helgen har mange av lagene i klubbens barneavdeling deltatt i Masiv cup på Ålgård. Strålende vær og «sydentemperatur» begge dager gjorde turneringen til en tung affære for spillerne der nok drikke og «vannpøser» på sidelinjen var viktige elementer, i tillegg til godt stå-på-humør og full…


Eigers grunnmur-prosjekt der enkeltpersoner, familier og firma har støttet Eigers hallplaner har vært en stor og kjærkommen inntektskilde. De som har vært med siden starten har nå støttet prosjektet med 100 kr pr måned i 3 år. I løpet av 2018 vil alle de nærmere 300 som har vært med også passere 3 år.

I disse dager holder imidlertid daglig leder Thor Jostein Dyrnes og klubbens styre på med et skriv der grunnmur-giverne blir forespurt om å bli med en ny periode. I følge Dyrnes ble "Grunnmuren" en realitet for å være med å sikre inntekter til prosjektet og de betydelige kostnadene en hall nødvendigvis vil gi. Han håper altså at alle høyt verdsatte grunnmur-givere er villige til å gå på en ny periode med bidrag til dette prosjektet. "På den måten håper vi å kunne tilby en hall med alle fasiliteter man mener hører til i et slikt bygg, blant annet en tribune der vi kan følge aktivitetene ute på banen og skikkelige garderober", sier han videre. 

Nå som det er vedtatt hall-bygging og oppstarten på prosjektet er nært forestående, håper Dyrnes også på at enda flere vil bli med på Grunnmuren. Alle de nærmere 300 grunnmurssteinene henger utenfor Eigerhuset i dag. Disse vil bli en del av den nye hallen i en eller annen form - slik at alle som besøker den vil se alle bidragsyterne.
toString(); data-href="" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"> Del

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss