Fortjent Helleland seier i Hålå

Eivind Blakstad, målscorer i kampen mot Helleland, og trener for Eiger 3. Helleland ville mest, kjempet best og ofret mest i 6 div kampen i Hålå tirsdags kveld. Eiger3 som hadde satt opp en rekke på to kamper uten tap, måtte se seg slått igjen på eget kunstgress. Kampen var stort sett i samme spor…Jan-Tore Hovland er i dag ansatt som det vi har valgt å kalle informasjonsansvarlig i Eiger FK. Arbeidet med å eksponere klubben utad er blitt så omfattende at det vanskelig kan gjennomføres på dugnadsbasis alene.
Klubben ønsker med dette å styrke innsatsen på ulike medier, ikke ulikt en del av det Hovland har jobbet med i en årrekke allerede.
Med ansettelsen av Hovland håper klubben å synliggjøre klubbens ulike aktiviteter i det offentlige rom i enda større grad. Publikasjoner som Eigerposten, Miniposten, arbeidet med Eigers nettside, Facebook og Twitter vil fortsette med en enda bredere dekning og man regner med at det også det vil dukke opp enda flere måter å eksponere klubben på.
Klubbens medlemmer, sympatisører og støttespillere samt lokalsamfunnet som sådan, vil med ansettelsen av Jan-Tore Hovland som informasjonsansvarlig i enda større grad få ta del i klubbens ulike aktiviteter.
I arbeidsinstruksen til Hovland er det også lagt føringer for hvordan klubbens historie skal arkiveres og tas vare på. Bare denne jobben i seg selv er av svært omfattende art.

Jan-Tore Hovland har lang fartstid som trener i Eiger, men har også siden 2002 bl.a. bidratt på mediesiden med eiger.no (senere eigerfk.no), vært med å skrive boka om klubbens historie som kom ut i 2011
samt tatt redaktøransvaret for publikasjoner som også har vært utgitt tidligere, Eigerposten og Miniposten.
toString(); data-href="" data-layout="button_count" data-size="small" data-mobile-iframe="true"> Del

Kontakt oss

Daglig leder: Thor Jostein Dyrnes
Sportslig leder: Bjørn-Arne Slettebøe
 
Postadresse:
Postboks 36
4379 Egersund
Besøksadresse:
Uførfjellveien 50, Eigersund

Epost:
tjd@eigerfk.no

Følg oss