Historie

I forbindelse med Eigers historie anbefaler vi å lese EIGERBOKEN som ble utgitt i forbindelse med klubbens 50-års jubileum i 2011. Denne tar for seg det meste av historisk verdi fra "fødselen" og frem til i dag. Les også fra Eigerposten her på eigerfk.no - som også har et bredt historisk innhold.

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012
1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013
1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009  
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010  


EIGERPOSTEN
      


NORDSJØMESSEN       


MINIPOSTEN
      


25-ÅRS JUBILEUM
      


50-ÅRS JUBILEUM    
    
    1988-3    

1980

1992 1995 1986 2011
1981

  1995-2    
1982

  1996    
1983

  2013-1    
1984

  2013-2    
1985

  2014-1    
1986

  2015-1    
1987

  2016-1    
1988

  2016-2    
1989

  2017-1    
1990

  2017-2    
    2018-1    
         

NYE EIGERPOSTENEIGERSPILLERE MED GULLMERKET

(Oppdatert 25. januar 2018)

Se oversikten herTIDEN FØR 19.03.1961.:

 


Tilbake til denne tiden var det en bykommune som het Egersund og en landkommune som omkranset byen og het Eigersund. En del Hellviksungdommer (Hellvik lå også i den tid i Eigersund Kommune) oppsøkte en Helllviksbu som het Johannes Egge, og ba ham hjelpe til med å starte en klubb. Han hadde tidligere vært med i Hellvik Idrettslag som var blitt nedlagt noen år tidligere. Etter en grundig overveielse bad han Hellvikungdommene ta kontakt med ungdommen på Eigerøy(også disse bodde i daværende Eigersund Kommune) med tanke på å starte et lag for hele daværende Eigersund Kommune. Dette var altså de første spede tak som ble tatt for at vi skulle få vår egen klubb. Eigersunderne følte seg ikke alltid like velkommen i "Byklubben i Egersund".

Navnet på klubben vår er tatt fra de 5 første bokstavene i kommunenavnet. Fra tanke til handling var det ikke langt og den 19.03.61 ble der holdt konstituerende møte i Eigersund Herredshus under ledelse av Hans Chr. Sleveland, daværende formann i ungdoms- og idretts- utvalget. I.L. Eiger var et faktum. Medlemstallet ved starten var ca. 50. En stor takk skal de ha som hadde visjoner og som fikk satt drømmene om til virkelighet. De kan være stolte når de ser det totale anlegget som i dag finnes i "Hålå på Eigerøy".

Eigers farger som er rødt og blått er de samme fargene som Hellvik Fotballklubb av året 1945 hadde. De første draktene som Eiger brukte var drakter som ble overlevert fra Hellvik. Disse var blitt brukt på Hellvik i årene 1945-1947.

Eigers første flagg ble sydd av Hansine Ellertsen på Egerøyveien i Eigersund. Dette var brukt i mange år. Det var en stor dag da dette vaiet for første gang under seriekamp i Idrettsparken i Egersund.

Eiger ble den 19.03.2002 41 år. Vi er fortsatt en forholdsvis ung klubb. Det hele begynte som foran nevnt med at en del ungdommer på Eigerøy hadde drevet på med, man må nærmest kalle det løkkefotball. Disse hadde en meget interessert tilskuer. Nemlig han "Edmund" Leidland. Likedan var det i Egersund en annen fotballinteressert person som het Olav Svindland. Han oppfordret Edmund og ungdommen på Eigerøy til å starte en fotballklubb. Over fjorden på Hellvik i Eigersund syslet en del ungdommer med samme tanken. En av disse var Thudor Rasmussen.

Det finnes ytterligere fra denne tiden også en del personer på Eigerøy som fortjener å bli nevnt. En glemmer nok sikkert noen men disse får ha oss unnskyldt. Nevnes kan Einar Leidland,Ole Leidland,Harald Leidland osv…………

Den første privatkampen som Eiger Spilte ble spilt mot byrivalen EIK B. Eiger vant 2-1. På dette første laget var følgende spillere representert : Sigurd Veshovde,Harald Leidland,Arnt Svanes,Theodor Rasmussen,Einar Leidland,Jakob Myklebust,Per Hovland,Andreas Ueland,Sverre Myklebust,Ole Leidland,Paul Østebrød. Innbytter var Per Elin Helland.

Første seriekamp var mot Åna Sira 13.august 1961. En startet i daværende 4.divisjon. Foruten de foran nevnte personene deltok i denne kampen også Kjell Svanes, Magnus Helland og Yngvar Jansen. Resultatet ble 6-0 til Eiger. Laget spilte i 1961 kun 4 seriekamper. En vant to, spilte en uavgjort og hadde ett tap. Det ga hele 5 poeng og var et godt resultat.

Fra starten i 1961 til 1965 kom de fleste av A-lagets spillere fra Leidland, Myklebust og Svanes men med islett fra Hellvik, Skadberg og Sentrum. Perioden kan kalles Leidland/Myklebust perioden. Etter denne tid har spredningen blitt i hele kommunen.

Sesongen 1962 var heller skrøpelig. Et bedrøvelig år for laget. Av 8 seriekamper vant en 2 og tapte 6. Målforskjellen ble på 9 – 37.. Året 1962 kom Hans Karlsen Myhre inn som oppmann og spørsmålet nå var om laget kunne komme sterkere tilbake i 1963 ???-. 1963 ble totalt sett en akseptabel sesong selv om det ikke ble så veldig mange poeng da heller men treningskamper og turneringer gikk akseptabelt.

De første årene var en travel tid for en liten klubb som hadde lite mannskap til å ta seg av alle de oppgaver som måtte løses. Fra denne tiden har Johannes Egge valt å trekke frem Hans Myhre som virkelig hadde mange jern i ilden. Han stod på både tidlig og sent.

På Veshovda var det ungdomslag som het "Storm". Formann for dette laget var Amandius Skåra og kasserer var Sigurd Veshovde. Laget ble nedlagt og midlene ble vedtatt overført til I.L. Eiger.(Summen var på kr. 400,-.). Dette ble gjort i tillit til det arbeide de mente Eiger gjorde og ville gjøre blant ungdommen i kommunen. Iflg Egge ble da Amandius Skåra utnevnt til livsvarig medlem av I.L.Eiger.

I oppstarten av klubben stod Johannes Egge og Edmund Leidland frem som frontfigurer i idrettslaget. På et noe senere tidspunkt kom nok et kjent ansikt/navn inn. Nemlig Johannes Urdal. Han hadde 4 sønner som alle var meget interesserte i fotball. Johannes sin glanstid startet skikkelig da Hålåanlegget skulle realiseres. En stor takk også til Johannes.

I forbindelse med at anlegget i Hålå skulle realiseres må heller ikke glemmes å nevne de som virkelig kjente trykket på den tiden: Ole Jakob Skadberg og Peter Egil Seglem.

Eiger har 4 æresmedlemmer pr. d.d
Idrettslaget har i skrivende stund fire æresmedlemmer med gullnål. Disse er
følgende personer nevnt i alfabetisk rekkefølge: Egge Johannes, Leidland Edmund, Seglem
Petter Egil og Urdal Johannes.

Det finnes fortsatt mange navn som skulle vært nevnt men for å sikre seg at ikke noen blir glemt så stopper vi heller med disse. Eiger vil hermed unisont takke alle som har deltatt for å drive klubben frem til det den i dag har blitt. En klubb med ca. 1.000 medlemmer.

Iflg notater fra Johannes Egge nevnes Thorbjørn Brandsberg første gang i forbindelse med at han kom inn i en treningskamp mot Brusand 7.april 1966. Terje Urdal er nevnt første gang i seriekamp 30.mars 1968. Fra referat fra Eigers seriekamp mot Brusand i 1970 nevnes spillerne Torfinn Myklebust og Johan Harald Lædre. Fra denne kampen heter det følgende : Kampen ble utsatt i 7 minutter da dommeren Nils Herman Voll fra Pol skulle høre de engelske tipperesultatene i radioen. Sitat slutt…

 

EN EIGERSPILLERS MINNER FRA 1966 TIL CA. 1985.:

Tb’s medlemskap startet i 1961/1962 da Eiger ble opprettet. Før dette var vi nødt til å finne oss til rette i byklubben EIK som da var eneste mulige fotballklubb for oss i Egersund/Eigersund. På den tid kunne en virkelig snakke om amatører.

Til disp. for oss i Egersund & Eigersund var der kun 1 gress hovedbane og 1 gress treningsbane. I tillegg hadde vi "trekanten" i enden på Idrettsmarka. Det som i dag utgjør parkeringsplassen + en liten grusbane på Lagård(i nærheten av der den videregående skolen i dag ligger). Utenom dette eksisterte også den privateide Bakkebøbanen og Hellviks grusbane som lå der hvor Hellvik Hus i dag holder til.

Når jeg sier at vi var virkelige amatører så kan dette oppsummeres med følgende: Samtidig som vi var fotballspillere så satt vi også i styret, i finansavd.,vi var trenere, oppmenn og vi arrangerte danser i stor skala på Elverhøy og i Folkets Hus. Når først Folkets Hus er nevnt så synest jeg det er litt artig å dra frem en episode fra denne tiden. Det var en god tid for festarrangementer i Folkets Hus. Det var masse av fiskere i havnen. Både svenske, danske og østtyske. Gerhard Myklebust var en stor og røslig person som stort sett alltid stod og passet på ved inngangen og talte penger. En svenske som ville inn forlangte absolutt riktig kurs for sine svenske kroner. Gerhard kommentar til denne svensken var temmelig klart. Når Eiger arrangerer dans eksisterer det bare to kurser. Den ene er inn og den andre er ut. Vil du inn så aksepterer du vår oppfatning av kurs.

Dugnadsånden på den tid var meget god blant unge og voksne på "landet" i Eigersund. Båter ble oppusset, malt, losset og lastet med mel og frossenfisk. Alle var med på alt mulig. I klubben var det aldri noen som tenkte på at en skulle ha noen kompensasjon for dette. Uten denne dugnadsånden blant pionerene i Eiger hadde vi aldri hatt noen "Hålåanlegg" i dag. Tenk om de unge i dag kunne føle gleden i dugnadsarbeidet sammen med noen en er glad i.

Jeg vil nevne noen ildsjeler fra pionertiden som jeg hadde mye kjekt med : Edmund Leidland, Johannes Egge, Gerhard Mykelbust, Ole Jakob Skadberg, Terje Urdal, Harald Svanes, Ragnar Østebrød, Einar Østebrød og mange mange flere. Alle disse er personer som har gjort en kjempejobb for Eiger gjennom mange mange år. Nå må ikke noen tro på at jeg har glemt for eksempel Peter E.Seglem oppi dette men sannheten er at "Pete" kom inn på et noe senere tidspunkt. Pete var der da vi trengte ham på det aller meste nemlig da vårt anlegg i "Hålå" skulle realiseres.

SERIØSE FOTBALLSPILLERE ???

Hvor seriøse var vi egentlig ??. Vi holdt oss for det meste i 5. divisjon (nåværende 4.div.). Vi pleide ofte spøke med Ole Jakobs form for oppvarming. Før kampstart sørget han alltid for å sitte nærmest opp til ovnen. Dermed brukte han ikke opp kreftene på selve oppvarmingen ute på banen som dermed ble unnagjort i en "fei". Ellers tror jeg nok at vi alle alltid var veldig innstilt på det vi skulle gjøre ute på banen. Det ble trent fra 2 til 3 ganger pr. uke i tillegg kom kampene. Motstanderne våre var geografisk plassert fra Gyland i Vest-Agder til Hjelmeland i Nord- Fylket.

Oppgjørene i Sokndal mot SIK huskes spesielt godt. Spesielt når oppgjørene gikk i Sokndal på den lille smale banen ved skolen. Dette var kamper hvor alltid innsatsen var på topp både på banen og blant tilskuerne. Tilskuerne i Sokndal og spesielt Ragnar Tønnessen fikk alltid opp humøret hos spillere og publikum. Brusand var også en spesiell motstander. Fra oppgjør mot dem husker jeg godt at vår målmann etter eget utspark måtte slenge seg for å redde sitt eget utspark p.g.a. den kraftige vinden på langs av banen. Vi hadde alltid stor respekt for "Apnesettene". Det var motstandere med kraft i bein og kropp.

 

ROKLUBB…

 

I 1967 var der en som hadde "sett lyset". Eigersund og I.L.Eiger burde starte opp en Roklubb. Det skulle bygges brygger og båthus i Norde Vigen (Eiebukta opp mot Tengs). Styret fattet vedtak om dette og en gikk i gang med "kronerulling". Etter en lengre tid med dette prosjektet stanset en kronerullingen. Beholdningen en da satt igjen med var tilstrekkelig til et sett med årer. Pengene ble satt på sperret konto og etter noen år ble disse overført til moderklubbens kasse da en innså at roklubb i Eigers regi ikke hadde "livets rett".

OPPRYKK TIL 4. DIVISJON…

Eigers første opprykk til 4. divisjon (nåværene 3.div..) kom i 1978. Dette var stort for Eiger. På denne tiden var det alltid mye folk på kampene sett i forhold til dagens tilskuertall. Dette har nok noe å gjøre med at tilbudene i dag er så langt mange flere. Allikevel oppfordres flest mulig til å møte frem og støtte klubben i kamp om poengene.

HÅNDBALLAG…

Eiger var først ute i Eigersund (etter 1945) med Håndballklubb. En hadde både gutte og dame håndball i årene 1966-1970. Ildsjel for dette var nå avdøde Einar Fredrik Skadberg. Håndballklubben ble drevet noen år men ble så nedlagt. Senere har EIK tatt opp håndball i sin organisasjon.

DAME & PIKEFOTBALL..

Eiger fortsatte å vokse og med dem også forpliktelsene. I 1979 kunne Eiger som første lag i "byen" presentere damelag i fotball. I 1980 ble pikelag startet. Det at piker/damer kom med i fotballagene og i ledelsen av klubben har vært meget gunstig. Den innsatsen som disse yter er helt uvurderlig for klubben i dag. Takk skal de ha som gikk i bresjen for dette i 1979.

HC-LAG..

Eiger var også en av de første i Norge med å integrere Psykisk Utviklingshemmede i sin klubb. Dette har gitt mye positivt både til deltakeren på HC-laget og ikke minst til Eiger som klubb. I denne sammenheng må fremheves Gunnar Sedberg som har gjort en stor innsats. Takk skal du ha.

HÅLÅ & EIGERHUSET…

En del medlemmer i Eiger hadde mange ganger på midten av 70-tallet snakket om at klubben burde hatt sitt eget klubblokale med en gymnastikksal. I et møte hjemme hos Harald Svanes i 1979 hadde daværende formann i Eiger O.J.Skadberg samlet en håndplukket gjeng for å diskutere dette på alvor. I dette møtet deltok Ole Jakob Skadberg, Harald Svanes, Inger Torgersen og Thorbjørn Brandsberg. Hvorvidt flere deltok er noe usikkert. Disse personene ble denne dagen enige om at nå skulle Eiger ha sitt eget anlegg. Det var dette som måtte til dersom Eiger skulle klare å utvikle klubben videre. Økonomien i å bygge og drive anlegget videre var en ikke så mye engstelige for. En var overbevist om at dersom bare bygget "kom opp" så skulle en alltid klare å holde det gående. En så for seg masser av messer, utstillinger, dansetilstelninger og ikke minst reklameavtaler som en håpet å anskaffe til anlegget. Målet var at reklameinntektene skulle finansiere rentene på de nødvendige lånene. Det endelige Eigeranlegget i Hålå ble til slutt noe helt annet enn det en opprinnelig planla/så for seg. I dag angrer nok ingen i Eiger at en bestemte seg for å bygge seg sitt eget anlegg som en selv skulle eie.(uten kommunens innblanding)..

Forkjemperen for å få sitt eget anlegg hadde i alle år vært Ole Jakob Skadberg. Den 30.April 1980 gikk kontrakten med grunneier i orden og en kunne iverksette det første spadestikk på egen eiendom. Innkjøpt ble 20 mål eiendom og 2 mål veg .Alt ble betalt av innsamlede midler. Det første spadestikk på veien inn til Hålå ble tatt våren 1980. Det ble på dugnad bygget 400 m. vei med nedgravet kloakkledning, el- og telefonkabel . Pr. 1982 var hele byggeområdet ferdig planert, stor sene i betong med omkledningsrom/oppholdsrom var reist, asfaltert håndballbane var opparbeidet foran senen og dette skulle samtidig tjene som dansegolv. Toaletter var også ferdig bygget. Alt dette klarte klubben å opparbeide uten å påføre seg nevneverdig gjeld. Reisingen av selve bygget i betongblokker startet opp i 1983 med ca. 100 frivillige dugnadsarbeidere og i 1984 stod selve Eigerhuset ferdig.

Ole Jakob var god å få folk med seg. Peter Egil Seglems dyktige ledelse på anleggsområdet kan ikke nok berømmes. Det viste seg snart at ved å få tak i "Pete" til å lede dette arbeidet så hadde Eiger skutt "gullhøna" si. En stor takk går til "Pete" for alt det han har gjort for Eiger i mange, mange år.

"Hålå" hva er nå det ???. Navnet "Hålå" ble tatt ibruk ved annonseringen av første dansetilsteling i Mai 1982. Eiendommen ligger lunt til i "ei solhåla" og navnekomiteen fant snart ut at dette navnet ville være lett å huske for alle. Forslaget om navnet "Hålå" ble fremsatt av Odd Arild Ellingsen.

 

NORGES STØRSTE BRYGGEDANS PÅ KAUPANES..???…

Eiger hadde akutt behov for penger under selve byggeperioden. Politiet la i 1982 ned forbud mot dans på Elverhøy fra august måned. Dette ble for Eiger en "gullgruve". Tanken om dans på Kaupanes dukket opp under St.Hans arrangementet på Skadbergsanden samme år. Dette måtte forsøkes og allerede neste dag lå søknaden om tillatelse på Ordførerens bord. Havnestyret innvilget et arrangement som en prøveordning og kommunen som grunneier gav tillatelse til 2 arrangementer dersom nr. 1 gikk fint for seg. Eiger hadde masser av byggematerialer fra Hålå som kunne brukes til å bygge både scene og dansegulv av. Hvem andre enn Odd A.Ellingsen kunne finne på å kalle det for Norges største bryggedans ?. Dette gav oss masse god reklame i Nitimen, lokal-TV og lokalradio og som resulterte i at dette ble noen av de mest lukrative arrangementer for Eiger noensinne. Til den siste dansen møtte hele 2.000 danseglade ungdommer frem. Gerhard Myklebust talte penger hele natten. Ut fra Politiets vurdering forløp arrangementene meget eksemplarisk.

Det ble også arrangert dansetilstelinger i Hålå før huset var bygget. Disse dog med noe varierende resultat.

 

EIGER TRENGER DIN INNSATS……….

Med den bredden som idrettslaget nå har fått, vil der alltid være manko på ledere. Det er viktig for Eiger å ha "støe" og pålitelige mennesker i alle ledd. Det er oftest A-laget en hører om, og kanskje problemene omkring årets innsats og ikke minst spørsmålet om hvem A-laget får som trener neste sesong. Dog mener Eiger at det er vel så viktig om enn ikke enda viktigere å skaffe virkelig gode ledere/trenere til de aldersbestemte lagene. Skulle der være noen som har lyst til å gjøre en innsats for vår felles klubb så skal de i alle fall vite at de er hjertelig velkomne.

Husk kjære Eiger medlemmer at det som tidligere president John F.Kennedy uttalte veldig godt kan omskrives og brukes i vår klubb :


SPØR IKKE HVA EIGER KAN GJØRE FOR DEG OG DINE,MEN HVA DU KAN GJØRE FOR EIGER.

Thorbjørn Brandsberg.


Eigersund 19.05.2002.

Bildene herunder er fra et stort arrangement som gikk av stabelen i Eigerhuset i april 2002. Det ble nemlig trommet sammen til mimrefest for tidligere a-lagsspillere, trenere og oppmenn som hadde tjent klubben i perioden 1961 t.o.m 1985. Det godt besøkte arrangementet ble ledet av Terje Urdal og Thorbjørn Brandsberg.

 

 

 

 

 

 

 

Neste kamp

Treningskamper 2018
Stadion: Stadion: Hålå kunstgras Datum fre, 02. mar. 2018 Beginn 19:00
Eiger
Eiger
-:- Kampinfo Bryne 2
Bryne 2

Sportsplanen

Tabell 4. divisjon avd 1 2018

Lag Ka +/- Po
Bogafjell 0 0 0
Bryne 2 0 0 0
Eiger 0 0 0
Frøyland 0 0 0
Klepp 0 0 0
Lura 0 0 0
Midtbygdens 0 0 0
Moi 0 0 0
Nærbø 0 0 0
Riska 0 0 0
Sola 2 0 0 0
Varhaug 0 0 0
Vaulen 0 0 0
Ålgård 0 0 0

Aktivitetskalender

søndag, 25. februar kl 08:00 - 17:00
Barnedåp
tirsdag, 27. februar kl 18:00 - 20:00
G-14 mot Gandal
torsdag, 01. mars kl 18:30 - 20:15
Damelaget - Bryne
fredag, 02. mars kl 18:00 -
FFO overnatting
lørdag, 03. mars kl 09:30 - 12:30
Akademi

Siste kamp

4. divisjon avd. 1 2017
lør, 28. okt. 2017 15:00
Voll
Voll
1:1 Eiger
Eiger

Grasrotandelen

Støtt oss med DIN grasrotandel!

Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping, kan du støtte oss uten at det koster deg noe!

For å bli giver, gå inn på denne siden og søk opp Eiger Fotballklubb som din grasrotmottaker.

Takk for din støtte!

Besøk oss på Facebook